Share

Herstellingswerken aan verzakte putdeksels in de rijweg vormen voor gemeenten en rioolbeheerders één van de belangrijkste uitgaven in hun jaarlijkse onderhoudsbudget voor rioleringen en wegen.

Binnen Vlario – het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen – en de afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen werd naar een praktische oplossing gezocht. Lithobeton heeft het concept van de zwevende dekplaat bedacht.  De zwevende dekplaat heeft als doel om de verkeerslasten rechtstreeks af te dragen naar de wegfundering of naar de wegkoffer. Zo blijft de onderliggende inspectieput onbelast en volgt het deksel eventuele zakkingen van de put niet.

In de gewestweg M459 te Ooike bevindt zich het eerste proefproject. Er werden 6 inspectieputten met een zwevende dekplaat in prefab beton geplaatst. Het putdeksel in de bovenbouw is traploos in hoogte regelbaar.  Om de goede werking van de zwevende dekplaat op te volgen, werden de vlakheid en het niveau van de putdeksel en aangrenzende verharding elke 6 maanden gemeten. De eerste resultaten zijn zeer positief.  De relatieve verplaatsing van de afdekkingsinrichting blijkt 90% kleiner te zijn dan die van een gelijkaardige opstelling zonder zwevende dekplaat.

Deze oplossing in prefab beton, staat garant voor een minimaal niveauverschil.  Daardoor verbetert het rijcomfort en moeten er minder herstellingswerken aan verzakte deksels worden uitgevoerd.

 

 

Prefabrikant: Lithobeton nv
Aannemer: Vindevogel nv
Studiebureau: Vlario – Farys – Lithobeton nv
Opdrachtgever: Farys- Willam Martens

Mening van de jury

De jury erkent de kwaliteiten van het project ‘Zwevende dekplaat’ als een innovatief product dat het probleem van putverzakking tegengaat. Rond de put wordt een monoliete verharding gecreëerd door de inwerking van het element in de fundering. Dergelijke elementen bestaan al langer, maar kregen recent meer aandacht. De onderhoudskost voor de wegen vermindert en het comfort verhoogt.

Recommended Articles