Share

De renovatie van de gevel van Le Globe draagt bij tot de architecturale opfrissing van de zeedijk.  Dit project onderlijnt het duurzame karakter van beton.  De bestaande structuur is voorzien van een nieuwe gevel met een levensduur van 50 jaar.   De werken werden uitgevoerd zonder het gebruik van het gebouw in het gedrang te brengen.

De bestaande gevel is gestript.  De dragende structuur is uitgebreid geanalyseerd en waar nodig verstevigd.  De versteviging van de structuur doet ook dienst als console waaraan de nieuwe kolommen in architectonisch beton worden opgehangen.  De nieuwe kolommen ontvangen op hun beurt de horizontale elementen.

Allel verbindingen zijn zodanig ontworpen dat ze de komende 50 jaar hun rol in het agressieve zeeklimaat kunnen vervullen.   De combinatie van een grote betondekking en slanke prefab elementen vergde een 3D-modellering van de wapening om conflicten ter hoogte van de consoles bij uitvoering te vermijden.

De kolommen zijn verticaal vervaardigd.  Voor alle elementen is een wit, zelfverdichtend beton aangewend.  De specifieke textuur van de voorzijde van de elementen werd deels bekomen door het beton micro uit te wassen voor de vlakken aan het gevelvlak en deels door naadloos glad bekist beton te gebruiken voor de inpandige vlakken. Ingebouwde sensoren gaven het juiste moment van uitwassen aan.

Met dit project laat de prefab betonindustrie zien dat ze klaar is om de uitdagingen aan te gaan die de renovatiemarkt ons de komende jaren zal bieden.

 


Architect: Architectenbureau Kurt Ruebens
Prefabrikant: Enjoy Concrete nv
Aannemer: Bouwbedrijf Furnibo nv
Studiebureau: SBE nv
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Furnibo nv

 

Mening van de jury

Le Globe wordt door de jury geprezen omwille van zijn originele renovatie, die mogelijk gemaakt wordt door de toepassing van prefab beton, vroeger en nu. De oude, uitstekende en verweerde prefab betonnen delen waren makkelijk te demonteren, de achterliggende betonnen structuur werd behouden.

Hier werden de nieuwe U-vormige delen als een mecano overheen geschoven. Ze vormen de nieuwe balkons en verticale gevelelementen. Het betreft een esthetische en tegelijkertijd energetische renovatie die zonder deze innovatieve oplossing niet op deze manier had kunnen plaatsvinden.

Terwijl de oude betonstructuur behouden blijft, krijgt het appartementsblok toch een totaal nieuwe uitdrukking. Het lijkt wel een nieuwbouwproject.

Recommended Articles