Share

Het Huis van Lorreinen, gelegen aan de Grote Markt in Mechelen, wordt gekenmerkt door het gebruik van wit prefab beton.  Een keuze die werd ingegeven door 4 sleutelbegrippen: duurzaamheid, grenzeloze creativiteit, tijdloosheid en bouwkundige logistiek.

Bouwen aan de Grote Markt is een uitdaging en opportuniteit voor elke architect, maar de werforganisatie is voor de aannemer vaak een nachtmerrie. Er werd gekozen voor prefab beton voor de gevelbekleding en de constructie van de terrassen. Prefabricatie zorgde bij dit project voor een inkorting van de bouwtijd en het beperken van stockage van bouwmaterialen op de werf.

Bouwen in een historische context vraagt om duurzame en tijdloze materialen. De architectuur speelt in op de korrelgrootte en kavelstructuur van de panden op de Grote Markt. De ‘archetype’ gevel van één van de 5 woningen werd afgewerkt met prefab betonpanelen met kruisjesmotief. De gevel dient als bescherming, zonwering en sfeergenerator van de achterliggende ruimtes.

De gevels van de binnenstraat die alle woningen ontsluit en het ganse complex van daglicht voorziet, werden opgebouwd uit geprefabriceerde panelen. Deze panelen bevatten deels een noppenstructuur en worden gestapeld in dambordpatroon. De zwevende terrassen in de binnenstraat werden geconstrueerd uit prefab draagbalken in wit zichtbeton, met ertussen stalen liggers en roosters uit strekmetaal. Het gebruik van wit prefab beton versterkt niet alleen de lichtinval, maar creëert ook een ‘zen’-vibe.

Architect: dmvA architecten bvba
Aannemer: Van Poppel Bouwbedrijf nv
Studiebureau: Util Struktuurstudies cvba
Opdrachtgever: Stad Mechelen
Prefab elementen : O.M.G. Prefabbeton bvba

Mening van de jury : De jury bekroont dit project omdat het getuigt van een grote fijngevoeligheid in dit historisch kader, zowel wat betreft vormgeving als functionaliteit.

Het project toont aan dat een modern materiaal ook in een gevoelige historische context een zinvolle invulling kan geven. In deze heel dens bebouwde omgeving is een mooie oplossing gegeven om ruimte en licht te creëren. Het geheel vormt een binnen- en buitenomgeving waar het aangenaam vertoeven is, de licht gekleurde prefab betonnen elementen spelen hierbij een belangrijke rol.

De vormgeving is bijzonder verfijnd en past zich mooi in de schaal van de context.

Recommended Articles