Share

De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Turnhout vormen een bestaande wijk die helemaal werd heraangelegd. Een ideale gelegenheid om de aanpak van hemelwater te herdenken. Hierbij werden we geconfronteerd met een aantal uitdagingen.  De omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch gingen we in dit project voor een volledige infiltratie van het hemelwater.

We werkten met een infiltrerende onderfundering onder een wegdek dat op zijn beurt eveneens waterdoorlatend is. Als het hard regent en deze eerste capaciteit onvoldoende is, stroomt het water naar wadi’s aan de zijkant van de weg of komt het in de parkeervakken met betonnen grasdallen terecht. Wanneer ook dit onvoldoende is, leidt de overloop het water naar een betonnen poreuze buis onder de weg.

Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis. Als extra veiligheidsmaatregel voorzagen we een prefab overstortkamer die het water voldoende tijd laat om te infiltreren. In een woonwijk brengen mensen en kinderen veel tijd op straat door.  Ook daar hebben we aan gedacht in het ontwerp. De straten zien er nu veel groener uit en er is een speeltuintje geïntegreerd in het project. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dat alles de beleving van de buurt.

Aannemer: Van Geel Wegenbouw bvba
Studiebureau: Technum Tractebel Engineering nv
Opdrachtgever: Aquafin nv – Stad Turnhout
Prefab Elementen: Tubobel Aqua nv – Martens Beton nv

Mening van de jury : De jury is overtuigd door het totaalconcept van dit ontwerp, dat helemaal gericht is op infiltratie van het hemelwater.

Het is een ideale combinatie van waterdoorlatende verhardingen, wadi’s en poreuze betonbuizen met overstorten.

Het resultaat is een mooi en redundant systeem dat reeds zijn efficiëntie en robuustheid heeft aangetoond. Door de goede interactie tussen de structurele onderbouw en waterdoorlatende bovenbouw blijft het pleintje als speelpleintje behouden. Het is een maatschappelijk zeer relevant project waarbij de ondergrondse structuur het meest uitgesproken is.

Recommended Articles