Share

Deze categorie bekroont elke editie projecten in een specifiek domein.

In 2019 focust de categorie Oustanding Precast zich op flexibiliteit.

Met flexibiliteit bedoelen we :

  • Het gerealiseerde project biedt flexibiliteit in het gebruik of hergebruik. Een kantoorgebouw kan bijvoorbeeld een appartementencomplex worden of een geheel van kamers voor verenigingen; een stadsplein kan bijvoorbeeld dienen als parkeerplaats, maar is ook bruikbaar als marktplaats met een ruime plaats voor voetgangers (lamp, nutsvoorzieningen, intelligente vloermarkering….) .
  • Prefab beton biedt de mogelijkheid om deze flexibiliteit te garanderen. Structuurelementen, stabiliteit, duurzaamheid van de elementen….

Aandachtspunten van de jury

  • In hoeverre is het project als flexibel te omschrijven? Hoe dragen prefab betonelementen bij aan deze flexibiliteit? Over welke aspecten van flexibiliteit hebben we het hier?
  • Het project is buitengewoon. Kan de prefab betonsector het “gebruiken” om het flexibele imago van de sector te ondersteunen?