Share

Deze categorie bekroont elke editie projecten in een specifiek domein.  In 2018 legt de categorie Outstanding Precast de focus op het aspect ‘duurzaamheid’.  Projecten die binnen deze categorie beoordeeld worden, dragen bij tot het duurzame imago van de sector.

Onder duurzaam wordt o.a. verstaan (een of meerdere aspecten kunnen aan bod komen):

  • Lange levensduur – het gebruik van prefabbeton draagt bij tot het behoudt van eigenschappen (stabiliteit, weerstand, uitzicht,…) van het project over een lange periode;
  • Respect voor het milieu – dankzij het gebruik van prefab beton wordt de impact van een project op zijn omgeving tot een minimum herleid. De impact wordt beschouwd tijdens een of meerdere fases van de levenscyclus (vb. afval tijdens constructie, gebruik van grondstoffen waaronder water tijdens constructie, gebruik van energie tijdens gebruiksfase; herbruikbaarheid na demontage). In het voorkomende geval biedt het gebruik van prefab beton mogelijkheden tot het toepassen van principes uit de circulaire economie.
  • Respect voor mens en maatschappij – dankzij het gebruik van prefab beton krijgt het project een sociale dimensie. Hierbij kan gedacht worden aan de akoestische en thermische prestaties van een gebouw, de sociale functie van een plein, verhoogde lucht- en waterkwaliteit, veiligheidsaspecten, bescherming tegen weersinvloeden (waaronder droogte en overstroming) en dergelijke meer.