Share

De categorie Precast in Buildings betreft projecten met betrekking tot gebouwen. De volgende criteria worden gehanteerd:

Het gebouw moet uit prefabbeton opgetrokken zijn. Een groot deel (minimum 50%) van de structuur en/of de bekleding is in prefabbeton. Een omliggende verharding in prefabbeton is een pluspunt. Het project moet afgewerkt zijn in de periode gedefinieerd in Artikel 8 van het reglement. Onder ‘afgewerkt’ dient te worden verstaan dat het project herkenbaar is vanuit de maquette en de oorspronkelijke plannen.

De jury zal hierop letten:

Hoe dragend de prefab betonelementen bij tot de architecturale en technische realisatie van het gebouw? Wat is het architecturale belang van het gebouw? Hoe komen eigenschappen van prefabbeton uitzonderlijk tot hun recht? Dit kan bijvoorbeeld gaan over efficiëntie, snelheid, duurzaamheid op de werf, technische performantie bij de montage of in de afgewerkte constructie.