Share

De categorie Precast in Infrastructure richt zich tot infrastructuurprojecten waarin prefabbeton (op een belangrijke manier) gebruikt werd. Voor deze categorie wordt onder infrastructuur verstaan: voor de samenleving belangrijke ondergrondse projecten. Het betreft bij voorbeeld: werkzaamheden m.b.t. rioleringen, stockage en of behandeling van water, grondkering… In deze categorie zijn het ontwerp en de functionele aspecten doorslaggevend.

Het moet gaan over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

 De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? In welke mate biedt prefab beton een oplossing voor technische problemen? Biedt het project een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, milieu, gebruik, werfduur, veiligheid, efficiëntie,…?