Share

De categorie Precast in Landscape betreft « bovengrondse, zichtbare » projecten bestemd voor infrastructuur en inrichting van de publieke ruimte. Deze projecten moeten voor een groot deel gebruik maken van prefab betonelementen. In deze categorie wordt infrastructuur verstaan als elke zichtbare inrichting gelinkt met het landschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van een plaats (privé of publiek), wegverhardingen, tegels, banken, parken, tuinen (privé of publiek) … In deze categorie zijn de esthetische en functionele aspecten overwegend.

Het moet gaan over een uitgevoerd project.  Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? Bijvoorbeeld: werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer?

Heeft de ingerichte of gebouwde ruimte een toegevoegde waarde dankzij het project in prefabbeton? Dit zowel op esthetisch vlak als op het vlak van de toegankelijkheid, de duurzaamheid of de mobiliteit.