Share

Op 29 november 2012 reikte de Federatie van de Betonindustrie voor de eerste maal de FEBE Elements Awards uit. Deze onderscheidingen lauweren projecten en realisaties die op een intelligente manier gebruik maken van prefab beton en prefab betonproducten. De uitreiking vond plaats op do 29 november tijdens de eerste editie FEBE ELEMENTS. In het designkader van Smets Premium Store Brussels reikte Sophie Dewaele de Awards uit.

Outstanding Precast – Smets Premium Store Brussels

Winnaars : 
Architect : Zoom Architecture Bruxelles
Prefab beton : Prefaco – Ergon
Aannemer : CFE Construction

Smets Concept Store Brussels is de Brusselse vestiging van het Luxemburgse mode‐imperium Smets. De eigenaars kozen bewust niet voor de elegantie van de Louisalaan, maar voor een makkelijk bereikbaar deel van Brussel. Het grootste deel van het gebouw werd uitgevoerd in prefab beton. Het beton blijft ook zichtbaar in het interieur. Dankzij de prefab liggers werden de grote overspanningen van bijna 10 meter moeiteloos overbrugd, waardoor de helft van de kolommen kon worden gesupprimeerd. Constructief bestaat het gebouw uit breedplaatvloeren, dubbele wanden, balken, volle wanden, TT‐elementen en voorgespannen vloerelementen, allemaal in prefab beton. Dit alles is goed voor 4000m² shopping‐ en designplezier.


Precast in Buildings – Kantoor B7 in Accent Business Park, Roeselare

Winnaars :
Architect : BURO II & ARCHI+I
Prefab Beton : Decomo – Structo
Aannemer & Projectontwikkelaar : De Steenoven, Accent Business Bouw, Alheembouw

Accent Business Park telt momenteel 7 kantoorgebouwen met ca 26.000 m² kantooroppervlakte en 650 parkeerplaatsen. Blok 7b is de meest recente aanvulling van het groeiende businesspark te Roeselare. De site is een mooie staalkaart van kantoorbouw in België (en de evolutie daarvan). De jury lauwert dit project in de categorie ‘prefab in gebouwen’, omdat het een stijlbreuk vormt met de andere gebouwen op de site. Het gebouw vertelt duidelijk dat ook kantoorbouw vernieuwend kan zijn. Het vierkant grondplan heeft uitgesneden hoekvolumes die variëren in hoogte en positie. Op het tweede en vierde niveau geven buitenterrassen met groene oases het gebouw opvallende gelaatstrekken. Dankzij de expressieve gevel en de grote uitkragingen vormt dit gebouw een buitenbeentje in het park. Net deze twee meest opvallende kenmerken werden met prefab beton gerealiseerd. De gevel is opgebouwd uit een betonstructuur bekleed met panelen in wit architectonisch gepolijst beton. De hoekvolumes met een uitkraging van 12 m worden gedragen door prefab balken. De jury lauwert het gebouw ten slotte omdat keuzes mee werden gemaakt in functie van het e‐peil. De goed isolerende gevel met een beperkte glasgevel draagt daarbij in hoge mate, waardoor het gebouw een e‐peil van 70 bereikt.


PRECAST IN Infrastructure – Gescheiden rioleringsproject met waterdoorlatende betonbuizen in Nationale Straat Antwerpen

Winnaars :
Aannemer : Kembo
Rioolnetbeheerder : Riolink
Producent Waterdoorlatende buizen : Tubobel – Bovin

De Nationale Straat in Antwerpen kreeg een volledige bovengrondse en ondergrondse make‐over. Rioolbeheerder Riolink – een samenwerkingsassociatie tussen Antwerpse Waterwerken – TMVW & Aquafin voor het beheer en uitvoering van gemeentelijke rioleringen ‐ voorzag de aanleg van een gescheiden riolering en de vernieuwing van alle huisaansluitingen. Voor de afvoer van het regenwater werd gekozen voor waterdoorlatende betonbuizen. De jury looft dit project omdat het – ondanks het feit dat dit commercieel en verkeersmatig een zeer belangrijke
ader is ‐ toch grote inspanningen worden gedaan om de waterhuishouding een stuk duurzamer te maken. Dat daarbij wordt gekozen voor waterdoorlatende buizen is voor de jury van groot belang. Het water dat vervoerd wordt door de poreuze rioleringsbuizen, kan dankzij de waterdoorlatende betonwand het rioleringsstelsel geleidelijk verlaten en zo de bodem insijpelen. De insijpeling in de bodem zorgt er voor dat het grondwaterpeil op een natuurlijke wijze gevoed en aangevuld wordt, zodat een uitdroging van de bodem in de tijd voorkomen wordt. De jury ziet de waterdoorlatende buis als een technische vertaling van een zeer natuurlijk verschijnsel binnen de landbouw, nl. de irrigatie van een veld via een watergeultje in de aarde. Poreuze betonbuizen zijn bovendien met hun grote afmetingen en sterkte heel geschikt voor ondergrondse buffering en vertraagde regenwaterafvoer, om zo op een duurzame en natuurlijke wijze bij te dragen aan zowel de beheersing van de oppervlakte‐waterafvoer als de handhaving van de ondergrondse waterhuishouding binnen een stedelijke context. Door dit project te lauweren wil de jury uitdrukkelijk laten weten dat dit systeem een grote toekomst verdient.


Fotogalerij